హాట్ సేల్స్ స్మాల్ ప్లగ్-ఇన్ క్రిమి కిల్లర్

2022-05-07·

·స్ప్రేలు,ctరోనిక్ ఫ్లై ట్రాప్ సురక్షితమైనదిపిల్లలు and pets. Suitable size,the mosquito zapper is perfect for indoor use.

·5ఈ బగ్ ట్రాప్ లైట్ యొక్క W శక్తి వినియోగం, మరింత శక్తి సామర్థ్యం.

·

·


  • QR